Sağlıkta güncel yaklaşımlar paneli

324

Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen Panele; Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, İl sağlık Müdürü Dr. Sait Avar, akademisyenler ve çalışanlar katıldı.

Panelin açılış konuşmasını Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu yaptı. Kadiroğlu konuşmasında, sağlık sektöründe yaşanan hızlı ve sürekli değişimlerin, sağlık kurumları yönetimini dinamik bir yapıya bürünmesini zorunlu hale getirdiğini belirterek; “Bu da  beraberinde kurum yöneticilerinin bu hızlı değişime ayak uydurabilecek bilgi ve beceri birikimlerine sahip olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Daha önce teknik anlamda yönetim denilince asların denetlenmesi akla geliyordu.  Günümüzdeki yönetim anlayışı ise bilginin nasıl değerlendirildiği ve performansın denetlenmesini akla getirmektedir.  Bilginin değerlendirilmesi de kaliteyi beraberinde getiriyor.  İş uygulamaya geldiğinde kişinin bunu özümseyip özümsememesi önem arz ediyor. Kişinin yaptığı işi özümsemesi de performansı etkilemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle panelin hayırlı olmasını dilerim. “ dedi.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu ve Doç. Dr. Yılmaz Demirhan’ın Moderatörlüğünde gerçekleşen panelde İl Sağlık Müdür Yrd. Dr. Hakan Karaş Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Doç.Dr. Yaşar Yıldırım, Sut Uygulamaları ve Global Bütçe Gelir  Faaliyetleri, Doktora Öğr. Ahmet Sıdkı, Hizmet Kalitesinin  Hasta Memnuniyetine  Etkisinin  Araştırılması: örnek Bir uygulama, Dr. M. Emin Kurt, Yolsuzluk  ve Katastrofik Sağlık Harcamaları, Dr. Ahmet Yıldız, Hemşirelerin Psikolojik  ve Yapısal Güçlendirme  Algılarının  Değerlendirilmesine  yönelik  Bir Araştırma, Yük.Lis.Öğr. Mümtaz Korkutan, Hastane Yöneticilerinin Medikal Turizme İlişkin Algılarının Değerlendirilmesine yönelik bir araştırma konularında açıklayıcı bilgi sundular.

Panelin Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Sekretaryasını ise D.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi  Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, D.Ü. İ.İ.B.F. Sağlık Yönetimi  Bölüm Başkanı  Doç. Dr.  Yılmaz Demirhan, D.Ü. Tıp Fakültesi  Hastaneleri  Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun, D.Ü. İ.İ.B.F.Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. M. Emin Kurt yaptı.